Varikosel Tedavisi

Varikosel Tedavisi

Varikosel nedir? Varikosel, skrotum Testislerin (skrotum) genişlemesinde yumurtalıkların bulunduğu oluşan varisli damarlar dır. Varikoselin testislerindeki sıcaklığı artmasıyla toplardamarda toplanan kanın geri akımıyla spermlerin kromozom yapısının bozulması nedeniyle sonucu erkekte üreme fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Sperm dokularını bozacağı için ağrı olmasa da varikosel  tedavisi olunması gereklidir. Özellikle İnfertilite (kısırlık)  nedeniyle doktora başvurulan vakalarda  elle dokunularak yapılan fizik muayene ya da radyolojik yöntemlerle tespit edilen testis kitleleri sperm değerlerinde bozulmaya neden oluyorsa hastada kısırlığa sebep olabilmektedir.

 

Erkeklerde% 15 kadarıyla kısırlık sorunu ile ilintili durumlarda % 40'ında görülmekte olan varikosel testis damarlarının normale göre daha fazla genişlemesi, varisleşmesi neticesinde ortaya çıkar Varikoseli hastalarında sperm sayısı ve hareketliliğinde azalma olur. Bunun için uzman bir ürolog tarafından tanı konması tedavi başarısını arttıracaktır.

 

Varikosele bağlı kısırlık sorun olması ve şiddetli olması durumunda ameliyat edilir. Bunun nedeni varikoselin erkeklerde testis ısısının bozulmasına bağlı olarak kirli kan içindeki toksin maddelerin testiste birikmesi ve kan akışını bozarak infertiliteye (kısırlığa) neden olmasıdır.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

 

Varikosele şüphesiyle doktora başvuran hastalar kasık bölgesinde baskın bir ağrı veya testislerde ağırlık hissi ya da çekilme şeklinde ederler. Bu nedenle sperm yüzünden bir bozukluklar, kanallardaki tıkanıklıktan dolayı, spermin dışarı çıkmaması ya da spermin hiç olmadığı görülmektedir. Birçoğu klinik olarak fiziki muayene ile ortaya çıkan bu durum, sperm yapısındaki bozukluklar bekar erkeklerde varikoseli tedavisi cerrahi ya da cerrahi-dışı teknikler ile düzeltile bilmektedir. Varikosel sperm sayısı, yapışma bozulma, sperm hücrelerinde değerlendirme ve testis tümörü gibi ortaya çıkarak kısırlığa neden olur.  Varikoselin diğer belirtileri şunlardır.

 

 • Testislerin normale göre volümlü olması
 • İnfertilite (kısırlık) nedeniyle doktora erken beri hastalar
 • Kan Testosteron, hormonların (FSH) odalarında normal oranlarda inhibin B değeri de düşük olan hastalar

Sebep Oldukları

 

Varikosel vakaları ileri derecede testis boyutlarında ufalmaya sebep olarak sperm oluşumu yanında erkeklik hormonlarının üretilmesinde düşüşe sebep olabilmektedir. Varikoselli erkeklerde testis ısısının bozulmasına bağlı olarak kirli kandaki toksik neden testiste birikmesi ve kan akışını bozması infertiliti    (kısırlığa)  sebep olabilir.

 

 • Varikosel; sperm sayısı, sperm hareketlerinde bozulma
 • İnfertiliteye( kısırlığa) sebep olur.4 erkekten 1'inde kısırlık görülür.
 • Ereksiyon ve cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir.

 

Varikoselde Tedavi Gerekmeyen Durumlar

 

Varikosel sperm yapısında kısırlık nedeni olması ve ağrı sebebi olduğu için varikosel tedavisi şarttır. Kısırlığa ve ağrı sorununa neden olmayan kişilerde tedavi yapılmasına gerek yoktur. Varikosel tanısı olan erkeklerde tüp bebek ve ilaç tedavisi yöntemleri uygulanır. Tanı sonrası mikro cerrahi yöntemi% 80'in üzerinde düzeltme sağlanır. Diğer uygulamalar ise rahim içi aşılama yöntemi uygulanır.

 

Varikoselde Tedavi Gereken Durumlar

 

Varikoselinizin kendi kendine iyileşecek bir hastalık değildir ve kronikleşmiştir. Hastalığın kendi kendine ya da kulaktan dolma varikosel bitkisel yöntemleriyle iyileşmesi söz konusu değildir.

 

Varikosel Tedavi Edilmezse Sebep Oldukları Nelerdir?

 

Varikosel tedavi edilmediği durumlarda testis boyutunda ufalma, varikosel toplardamarlarda genişleme, sperm sayısı ve yapısı değişkenlerinde azalması, ileri dönemlerde testis yapısında bozulmalara neden olabilir.

 

Hangi Durumlarda Varikosel Ameliyatı Gerekir?

 

Doppler Ultrasonografi i ile damarların çapları ölçülür  sperm testi yaptırılarak, sperm sayısı hareketliliği ve yapısı belirlenir. Buna göre hastanın yaşı ve çocuk sahibi olup olmadığına göre bir ameliyat planı yapılır. Belli bir çaptan sonra cerrahi girişim yaklaşımına karar verilir.  Varikosel ameliyatında hedeflenen genişleyen ve varise sebep olan toplardamarların tümüyle çıkarılmasına yönelik uygulanan cerrahi yöntemle toplayıcı damarlar bağlanır. Böylelikle testise temiz kan giden toplardamarı, sperm kanalının korunmasını sağlamaktır. Varikoselin testislere verdiği olumsuz etkiler varikosel ameliyatıyla düzeltilir.

 

Ameliyat Gereken Durumlar Şunlardır

 

 • Varikosele bağlı kısırlık sorun olması ve şiddetli olması sebebiyle ameliyat edilir. Erkek evliliğinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen çocuk sahibi olamadıysa kadın jinekoloji muayenesi yaptırmış onu hangi problemi yoksa ve hastaya varikosel tanısı kondu ise kesin çözüm ameliyatıdır.

 

Varikosel hastalarında testis ısısının bozulmasına bağlı olarak kirli kandaki toksin durumunda testiste birikmesi ve kan akışını bozarak infertiliteye neden olduğu durumlarda ameliyat edilir.

 

Yapılan tetkiklerin sonucuna göre spermlerde izlenen seçenek, sadece radyolojik tanıyla varikoseli saptanmış, damar gelişiminin normalin çok altında seyreden hastaların ameliyat edilmesine gerek yoktur.

 

Varikosel Ameliyatı İçin Uygun Adaylar Kimlerdir?

 

Her varikoseli hastasının ameliyat edilmesi gibi bir durum olması pek mümkün değildir. Varikosel tanısı üroloji doktorlarının fiziki muayenesi ile konulmaktadır. Ayrıca yapılan bu fizik muayenede yumurtalıkla ilgili hastalık ya da tümör şüphesi varsa hastaya  Skrotal doppler (USG) film çekilir. Hastalık yumurtalarda şiddetli ağrılara ağrıya ya da testislerde yoğun bir şekilde baskı hissine neden olabilir. Sperm değerlerinde ileri derecedeki şekil bozukluğu (genişleme) olan, evli bekâr çocuk sahibi olmak isteyen bireyler varikosel ameliyatı için adaydır. Varikoselin testislerine göre olumsuz etkilerin varikosel ameliyatıyla düzeltilmiştir. Ameliyatta toplardamarların tümüyle çıkartılmasına yönelik cerrahi teknikte toplayıcı damarlar bağlanır. Hastalığın nüksetme oranı diğer tekniklere göre daha düşüktür. Varikosel ameliyatı için uygun adaylar;

 

 • Uzun yıllar evli olup, çocuk sahibi olamamış çiftlerde kadında kısırlık bulgusu olmayan varikoselli erkek hastalarda ameliyat yapılır.
 • Sperm tahlilinde anormal belirtiler gösteren hastalar
 • Öncesinde çocuk sahibi olan ve varikosel tanısı konmuş hastalar.
 • Normal ya da normale yakın testis volümü olanlar
 • Kan Testosteron, hormonların (FSH) odalarında normal oranlarda inhibin B değeri de düşük olan hastalar
 • İnfertilite (kısırlık) nedeniyle doktora başvuran hastalar
 • Uzun yıllar evli olmalarına karşılık çocuk sahibi olamamış çiftlerde kadında kısırlık bulgusu olmayanlar.

 

Ameliyat sonrası hastalığın nüksetme oranı diğer tekniklere göre daha düşüktür. Erkeklerde % 15 kadarıyla kısırlık problemi ile başvuranların % 40'larda görülmekte olan varikosel testis damarlarının olmasından çok daha çok genişlemesi, varisleşmesidir.

 

Kısırlığa Neden Olan Varikosel Tedavisi Ne Şekildedir?

 

İnfertilite nedeniyle doktora uygulanırken elle dokunularak yapılan fizik muayene ya da radyolojik yöntemlerle tespit edilen testis kitleleri patoloji, gerekiyorsa ve hastanın sperm değerlerinde bozulma varsa, hasta kişide kısırlığa neden olacak bir bulgu yoksa varikosel tedavisi, radyolojik açık cerrahi, ya da laparoskopik yöntemlerle tedavi yapılmaktadır. Varikosel cerrahi tedavideki amaç; hastalık tespit edilen damarları bağlanarak testis temiz kan giden toplardamarı, sperm kanalının korunması sağlamaktır.

 

Varikosel nedir? Varikosel, skrotum Testislerin (skrotum) genişlemesinde yumurtalıkların bulunduğu oluşan varisli damarlardır.

 

Mikroskopik Varikoselektomi Ameliyatı Neden Yapılır?

 

Varikoselin cerrahi tedavi yöntemlerinde mikroskopik varikoselektomi öne çıkar. Varikosel sperm yapısında bozulma ile kısırlık nedeni olması ve kimi zaman da ağrı sebebi olduğu için cerrahi girişim gereklidir. Varikoselektomi ameliyatı olan hastalarda 80'inde '' -80'inde belirginleşti iyileşme görülmektedir. Varikosel ameliyatında amaç, hastalık tespit edilen damarları bağlanarak testis temiz kan giden toplardamarı, sperm kanalının korunmasını sağlamaktır. Varikoselektomi ameliyatı sonrası hastalarda 1 gün istirahat edip sonra günlük yaşamına devam etmesi önerilir. Ameliyattan 1 ya da 2 hafta  sonra hasta aktif  cinsel hayatına dönebilir.Yine 2-4 haftanın sonunda spor faaliyetlerine ve iş hayatına dönmesine izin verilir. Varikosel ameliyatı sonrası çocuk sahibi olamayan bireylerde aşılama ya da tüp bebek tedavi yöntemleri faydalı oluyor.

 

Diğer Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 

İnguinal Varikoselektomi

 

İnguinal varikoselektomi ameliyatı ön karın duvarında bulunan  kasık kanalının, kesi ile açılarak testise basitçe oluşabilmekte ve toplar damardaki yapılar onarılmaktadır. İyileşme süresi hızlı olmakla birlikte, damar ve ven genişlemesi nedeniyle ameliyat ile birlikte ortaklaşa bir tedavi gerekli olabilmektedir. Obez ameliyatı olmuş hastalar için tercih edilebilir.

 

Varikosel Ameliyatı

 

Varikosel ameliyatı  için iki önemli tedavi tekniği tavsiye edilmektedir. Testis volümün azalmasıyla ortaya ağrı ve infertilite (kısırlık) durumu olması halinde cerrahi müdahale gerekir. Varikoselde belirlenecek tedavi biçimi cerrahın tecrübesi ve ameliyat koşullarının uygunluğuna göre belirlenmelidir. Varikosel ameliyatı sonrası çocuk sahibi olamayan bireylerde aşılama ya da tüp bebek tedavi yöntemleri faydalı oluyor. Ameliyat sonrası hastalığın nüksetme oranı diğer yöntemlere göre daha düşüktür

 

Laparoskopik Varikoselektomi

 

Testislerdeki damarların tamamına ulaşabilme olabilirliği yoktur, bu nedenden dolayı bu yöntemde bu damarlar bağlanamadığından cerrahi prosedürün tamamlanmadığı anlamına gelir. Laparoskopi yöntemiyle arter ve ven daha etkili bir biçimde saptanabilmektedir.

 

Skleroterapi iç varikoselin  diğer bir tedavi tekniğidir. Ameliyat sonrası hastalığın %4-11 oranında tekrarlama oranı bildirilmektedir. Toplardamarların kapakçıklarla kapatılması mümkün olmaması sebebiyle hastalık beli bir zaman sonra yeniden nüks edebilmektedir. Obez ameliyatı olmuş hastalar için tercih edilebilir.Kısırlığa ve ağrı sorununa neden olmayan kişilerde tedavi yapılmasına gerek yoktur.

 

Varikosel Ameliyatında Oluşacak Komplikasyonları Nelerdir? 

 

Varikosel ameliyatı sonrası sıklıkla görülen komplikasyonlardan biri de varikosel  hastalığının nüksetmesidir. Mikro cerrahi yöntemiyle yapılan varikosel ameliyatlarında oluşabilecek en önemli risk testis toplar damarların bağlanması ve ameliyat sonrası testislerde küçülme olmasıdır. Testis etrafında kanlanmaya neden olan sıvı toplanması gibi bir risk bulunmamaktadır. Bunun dışında ameliyatlardan sonra oluşabilecek enfeksiyon oluşması durumunda testislerde kanlanma gibi risklerin olabileceği de unutulmamalıdır. Ameliyat uygun koşullarda yapılması halinde kanamanın olup olmadığının kontrolünün sağlanması gibi alınacak tedbirler yaşanabilecek sorunları minimize edecektir.